Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Svalgarns naturreservat

Svalgarns naturreservat är en ö i norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. På ön kan du i den gamla naturskogen hitta sällsynta svampsorter och ett rikt insektsliv.

Ö i norra Björkfjärden

Den moräntäckta ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Är du fågelintresserad finns det bland annat häckande fiskgjuse och rördrom på ön. Längs stränderna växer alsumpskog.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Natura 2000-område

Syftet med naturreservatet är att bevara naturskogen och dess växt- och djurliv samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

För att skydda Svalgarns naturreservat är det förbjudet att:

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor t ex genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller att bortta vedlevande svampar

störa djurlivet (t ex genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

medföra hund eller katt som inte är kopplad

tälta

göra upp öppen eld

sätta upp tavlor, plakat, affischer, skyltar och liknande

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?