Uppdaterad 19 december 2023
Skriv ut

Brotts­­­förebyggade och trygghets­­skapande arbete

Kommunens mål är att alla i Upplands-Bro ska leva ett gott liv. En viktig grund för god livskvalitet är trygghet. Därför har kommunen de senaste åren gjort en stor satsning på social hållbarhet genom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Ett tätt samarbete sker inom kommunen, samt med externa aktörer för ökad trygghet i samhället.

Tillsammans skapar vi skillnad

I filmen beskriver kommundirektör Ida Texell vad som krävs för att lyckas i trygghetsskapande arbete.

Hör socialchef Mitra Ghannad berätta om hur socialkontoret arbetar med trygghet och prevention.

Utbildningschef Anna Bjurenstam förklarar hur skolan samarbetar med flera olika aktörer för att fånga upp barn som behöver stöd och hjälp.

Kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt Nencioni beskriver i filmen hur verksamheterna arbetar för att skapa samhörighet och minska ojämlikheten i samhället.

Kamerabevakning

I Upplands-Bro finns ett flertal kameror uppsatta, bland annat vid skolor och fritidsgårdar. Kamerabevakning är en del i kommunens arbete för en trygg utemiljö.

Integritetsskyddsmyndigheten har information om vilka regler som gäller för kamerabevakning för privatpersoner, företag samt organisationer.

Polisen

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra brott. Områdespolisen har även i uppdrag att arbeta långsiktigt brottsförebyggande. Polisen har områdesverksamhet på plats i både Bro och Kungsängen.

Polisen finns på plats i sina områdeskontor i kommunen på tisdagar. Varannan vecka i Kungsängen och varannan i Bro.

Ett områdeskontor är en plats för möte, information och dialog. Här går det bra att lämna tips eller synpunkter till polisen, däremot går det inte att söka pass.

Områdeskontor Kungsägen

När?

Jämna veckor, tisdagar klockan 14-16

Var?

Områdeskontoret finns i kommunhuset, vid kontaktcenter som du hittar via huvudentrén.

Områdeskontor Bro

När?

Ojämna veckor, tisdagar klockan 14-16,

Var?

Trygghetscenter i Brohuset i Bro centrum

Räddningstjänsten Attunda

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Väktare

Väktare från Rapid bevakar kommunen i förebyggande syfte och är i tjänst alla dagar i veckan.

Är du nöjd med informationen på sidan?