Uppdaterad 26 oktober 2023
Skriv ut

GVI-gruppvåldsintervention

GVI, som står för gruppvåldsintervention, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet med strategin är även att öka kommuninvånarnas trygghet och att minska samhällets resurser för hantering av grovt och dödligt våld.

Samarbete mellan flera samhällsaktörer

Arbetet med GVI i Upplands-Bro är ett samarbete mellan vår kommun, Järfälla kommun, polisen, Kriminalvården och lokalsamhället. Vårt gemensamma mål och budskap är att våldet måste upphöra. Genom samarbete ökar kunskapen om varandras roller vilket leder till bättre samordning och nyttjande av resurser.

Vad är GVI?

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Strategin kommer ursprungligen från USA där den använts under flera år med goda resultat.

I Svergie var Malmö först ut med GVI under namnet "Sluta skjut". Även i det projektet såg man goda resultat. Nationellt är det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som samordnar och driver arbetet med GVI.

Strategins tre centrala budskap
  • Samhället tolererar inte våld.
  • Våldshandlingar från gruppmedlemmar får konsekvenser för hela gruppen.
  • Den som vill lämna det kriminella livet kan få hjälp och stöd.

Mål

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kontakt och stöd

Vid akuta händerlser, ring 112

Lämna ett kriminellt liv
Vill du veta mer om GVI Upplands-Bro/Järfälla?

Kontakta Mattias Jarl, projektledare Upplands-Bro kommun.

Telefon: 08-518 321 12
E-post: mattias.jarl@upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?