Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Olycksfallsförsäkring

Elever i grundskolan och gymnasieskolan, klienter inom äldreomsorg samt feriearbetande ungdomar omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla en skada.

Vårt försäkringsbolag

Svedea är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker kroppsskador som har uppstått av yttre våld mot kroppen. Till exempel kan du få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering.

Då gäller försäkringen

Försäkringen gäller den tid som du deltar i verksamheten och under resan dit och därifrån.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Gör skadeanmälan

Det är du själv som kontaktar Svedea och gör en skadeanmälan.

Är du nöjd med informationen på sidan?