Uppdaterad 28 september 2022
Skriv ut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år på samma dag som riksdagsvalet. Här kan du läsa om vad kommunfullmäktig gör och vilka ledamöterna i kommunfullmäktige är. Du kan också kontakta en politiker.

Vad gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller uttala sig i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Med vad och hur kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Som medborgare har du möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund. Mer om allmänhetens frågestund kan du läsa i författningssamlingen.

Valberedning

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Se kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun sammanträder en gång varje månad. Vill du se sammanträdet live?

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter

Parti

Ordinarie

Ersättare

Socialdemokraterna

11

6

Moderaterna

10

5

Sverigedemokraterna

7

4

Liberalerna

4

2

Kristdemokraterna

3

2

Vänsterpartiet

3

2

Centerpartiet

2

2

Miljöpartiet

1

2


Kommunfullmäktiges presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande

Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta kommunfullmäktige

Du kan kontakta en politiker i kommunfullmäktige om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Anders Eklöf

Hans Åberg

Marianne Stigle

Nawal Al-Ibrahim


Börje WredénKontaktuppgifter kommunfullmäktige Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Erik Björk

Karl-Erik Lindholm

Jan Stefanson Länk till annan webbplats.

Marlene Juthstrand

Tina TeljstedtKontaktuppgifter kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Annelies Lindblom

Kjell A Johansson

Khalouta Simba

Kristina Henriksson

Erik KarlssonKontaktuppgifter kommunfullmäktige Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edward

Ricard Wikman Koljo

Mattias Peterson Ersoy

Lars Thomasson


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sara Ridderstedt

Andrée Wright


Klaus Dürhagen

Är du nöjd med informationen på sidan?