Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Härneviskolan

Härneviskolan är en grundskola F-6 och med en grundsärskola för elever i årskurs 1-9. På Härneviskolan går cirka 370 elever. Skolan ligger i den gamla delen av Bro i en lugn miljö med en fin och utmanande skolgård.

Så här arbetar vi 

Härneviskolan är en skola med stort utvecklingsfokus och med utbildade professionella pedagoger som ger förutsättningar för en god utbildning.

Förskoleklasser och fritidshemsverksamheten är integrerade med skolan både verksamhets- och lokalmässigt.

För oss på Härneviskolan är trygghet och studiero speciellt viktigt, liksom elevernas möjligheter till utmaning och utveckling av kunskaper och förmågor.

Härneviskolan arbetar med ledorden trygghet, nyfikenhet och lust att lära.

För oss på Härenviskolan är trygghet och studiero viktigt, likaså elevernas möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor. Våra professionella pedagoger ger eleverna goda förutsättningar för en bra utbildning.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska gå i Härneviskolan, Gör ditt skolval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Expedition

Biträdande rektor Ingrid Karseland

Biträdande rektor/övergripande specialpedagog Radia Örtenblad

Skoladministratör Karin Bolin

Du som har ett barn på Härneviskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritidshem blå berget

Fritidshem Röda berget

Fritidshem Blå bergstoppen

Fritidshem Röda bergstoppen

Fritidshem öppen verksamhet

Skolsköterska Anna Flodell Lindberg

Kurator Gabriella Özel Carlgren

Hitta till oss

Härnevi skolväg 10, 197 30 Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?