Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Rösaringsåsens naturreservat

För dig som är intresserad av både kultur, historia och natur är Rösaringsåsens naturreservat ett trevligt utflyktsmål. Här finns både unika fynd från järn- och bronsåldern samt sällsynta växter och insekter. Rösaringsåsen, som ligger ungefär fem kilometer sydväst om Bro, är ett Natura 2000-skyddat område.

Orange trumgräshoppa

Utan större påverkan av skogsbruk finns här en bred insektsfauna. Bland annat kan du se den orangea trumgräshoppan, som ser ut som en orange färgklick när den spelflyger.

I det kalkpåverkade Hebbokärret finns också intressanta växter och insekter. Exempelvis den spektakulära orkidén flugblomster, vars blommor ser ut som en fluga.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fornlämningar och svampplockning

I Rösaringsåsens naturreservat finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad av stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar.

Från åsen har du milsvid utsikt över Mälaren och på höstarna kan du hitta gott om både bär och svamp i området.

Natura 2000-område

Rösaringsåsens naturreservat har bildats för att bevara områdets karaktär, växt- och djurliv. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

I Rösaringsåsens naturreservat är det förbjudet att:

borra, gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bott död ved

gräva upp växter som ris och örter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar

medföra okopplad hund

elda annat än på anvisad plats

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?