Uppdaterad 10 augusti 2023
Skriv ut

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola, tidigare gymnasiesärskola, är till för dig som har en hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan normalt kan erbjuda dig. Grundidén med anpassad gymnasieskola är att den ska ge dig en grund för fortsatta studier eller ett arbete som du trivs med

Ansök till anpassad gymnasieskola

Utbildningarna i anpassad gymnasieskola är mer flexibla än i den vanliga gymnasieskolan och det finns både nationella, specialutformade och individuella program som alla är fyråriga.

Eftersom det i dagsläget inte finns någon anpassad gymnasieskola i Upplands-Bro kommun gör du din ansökan till en anpassad gymnasieskola i annan kommun i samråd med studievägledare och lärare på din anpassade grundskola samt vårt Resursteam.

På gymnasieantagning för Stockholms län och Håbo hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Där kan du läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika anpassade gymnasieskolorna erbjuder.

Rätt till skolskjuts

Om du går i anpassad gymnasieskola och är bosatt i Upplands-Bro kommun har du rätt till skolskjuts mellan ditt hem (eller en plats nära ditt hem) och din anpassade gymnasieskola. Skolskjutsen är gratis.

Är du nöjd med informationen på sidan?