Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Pågående arbeten

Kommunen arbetar med olika typer av VA-projekt som exempelvis underhåll av befintliga system eller projektering i områden där det ska byggas nytt. Läs mer om vilka arbeten som är på gång, och hur långt i arbetet vi kommit.

Är du nöjd med informationen på sidan?