Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Tvätta bilen rätt

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten eftersom det smutsiga vattnet innehåller oljerester och kemikalier som skadar växt- och djurliv då det rinner ner i grundvattnet. Tvätta istället bilen i en biltvätt där smutsvattnet renas innan det rinner vidare.

Ingen innehållsförteckning finns

Att tänka på om du tvättar bilen själv

Om du tvättar bilen själv, tänk på att tvätta den på en gräsmatta eller grus. Då kan vattnet sjunka genom marken medan smutsen stannar på marken. Föroreningar bryts snabbare ner i mark än i vatten. Kom ihåg att inte använda avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräs- eller grusyta och använd såpa som rengöringsmedel.

Rätt taktik för miljövänlig biltvätt

Tvätta bilen i en biltvätt.

Om du tvättar själv, ställ bilen på en gräsmatta eller grus.

Använd så lite avfettning som möjligt.

Använd miljömärkta tvättprodukter.

Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation.

Vaxa gärna bilen några gånger om året, så blir den inte smutsig lika fort.

Är du nöjd med informationen på sidan?