Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Civilt försvar

Civilt försvar innebär att skydda civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap, krigsfara eller krig.

En del av totalförsvaret

I Sveriges totalförsvar ingår är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Upplands-Bro kommun är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är inte en egen organisation utan den verksamhet som tillsammans bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.

Målet med civilt försvar

Målet för det civila försvaret är att :

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Lär dig mer om civilt försvar

I kommunens podd, "Bättre tillsammans Upplands-Bro", kan du lära dig mer om civilt försvar genom avsnittet "Frivillighetens betydelse inom civilförsvaret".

Är du nöjd med informationen på sidan?