Uppdaterad 02 mars 2023
Skriv ut

Trafikanordningsplaner och schakttillstånd

För schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd och eventuellt en godkänd trafikanordningsplan. Här får du information om hur du gör din ansökan.

När behövs tillstånd?

Inget schaktarbete får påbörjas utan godkänt tillstånd. Sker ett sådant arbete i närheten av gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

Om ansökan, handläggningstid och taxor

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar och är avgiftsbelagd enligt vad som står i ”Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner”.

Så ansöker du om tillstånd för gräv- och schaktarbeten

 • 1

  Logga in på ISY Case

 • 2

  Om handläggningsprocessen

 • 3

  Uppstart och avslut

1

Logga in på ISY Case

 • Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case. Har du inte ett konto måste du registrera ett nytt.
 • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den arbetsgivare som du ska utföra arbeten åt. Finns inte arbetsgivaren på listan, välj ”skapa ny” eller ”saknar grupp – kontakta mig”.
 • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen. Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Observera att innan du kan skapa ett ärende måste gruppen godkänt dig.
 • Hela processen från ansökan till slutbesiktning handläggs i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell i systemet. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt att du som utför gräv- och schaktarbeten ska undvika eventuella viten.

2

Om handläggningsprocessen

 • Processen startar med att du gör din ansökan i ISY Case. Om handläggaren begär komplettering i ärendet, markerar hen ”komplettera” i systemet. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”ansökan”.
 • Då handläggaren bedömer att din ansökan är komplett sätts ärendets status till ”beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan (trafikanordningsplan) skall ha status ”beviljad” innan arbetet får påbörjas.

2

Uppstart och avslut

 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar du status i ärendet till ”pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras under hela processen men dessa måste godkännas av handläggare.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för ”Schaktärenden” sättas till ”återställd” eller ”tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Är du nöjd med informationen på sidan?