Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ådö skog

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att utreda utökad möjlighet att bygga och möjlighet till avstyckning. Planförslaget har varitpå samråd.

Ingen innehållsförteckning finns

Det här händer nu

Planområdet är markerat på kartan med svarta linjer

Planområdet är markerat på kartan.

Planförslaget var utsänt på samråd under februari 2022. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställs nu och ett nytt förslag förbereds för granskning.

Är du nöjd med informationen på sidan?