Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Ska du inreda ytterligare en bostad i ett redan befintligt enbostadshus? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

Vill du dela upp ditt hus för att skapa ytterligare en bostad får du göra det utan bygglov. Den nya bostaden ska dock uppfylla alla lagkrav och föreskrifter för bostäder och du behöver göra en anmälan till kommunen för att få ett startbesked innan du börjar att bygga.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Krav för att inreda ytterligare bostad

Att inreda ytterligare bostad får bara göras i ett befintligt enbostadshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett enbostadshus, men enligt Boverket krävs oftast en yta på minst 21 kvm för att kunna inreda en självständig bostad.

  • det ska finnas ett befintligt enbostadshus.

  • den får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

  • den får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

  • den får göras om detaljplanen som gäller för området inte motsäger detta.

Är du nöjd med informationen på sidan?