Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Tillgänglighetsredogörelse

Upplands-Bro kommun som står bakom och administrerar den här webbplatsen vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur upplands-bro.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen i dagsläget är otillgängliga. Vi strävar efter att webbplatsen i hög grad ska vara förenlig med nivå AA i standarden "Web content accessibility guidelines" version 2.1. Vi arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem.

Här följer de brister i tillgängligheten på webbplatsen som vi känner till.

  • Bilder kan i vissa fall sakna beskrivning i alt-text.
  • PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Videor kan sakna undertexter.
  • Videor kan sakna alternativa sätt att ta till sig informationen.
  • Listningen av lediga jobb är inte tillgänglighetsanpassad.

Livesändningar och eftersändningar av kommunfullmäktige

Våra livesändningar och eftersändningar av kommunfullmäktige saknar undertexter då vi anser att anpassningen är oskäligt betungande i förhållande till de resurser vi har och hur många som tittar på sändingarna.

Om du önskar ta del av innehåll som inte är tillgängligt för dig, meddela oss via någon av kontaktvägarna nedan.

Podd

Våra poddsändningar saknar textade alternativ då vi anser att anpassningen är oskäligt betungande i förhållande till de resurser vi har och hur många som lyssnar på sändingarna.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Så är webbplatsen testad

  • Inbyggt WCAG-verktyg i vårt webbpubliceringssystem.
  • Tester utförda av webperf.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du önskar ta del av innehåll upplands-bro.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du meddela oss via vår e-tjänst, maila eller ringa oss.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter eller rapportera brister i tillgängligheten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Är du nöjd med informationen på sidan?