Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Cykelparkering

Du hittar cykelparkeringar vid våra knutpunkter för kollektivtrafiken, men dessvärre saknas parkering vid många busshållplatser. Vi arbetar för att öka antalet parkeringar med väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i cykelramen.

Sidinnehåll

Hitta våra cykelparkeringar

I kommunkartan hittar du alla cykelparkeringar i Upplands-Bro.

Cykelsymbolen markerar platser för cykelparkeringar. Klicka på symbolen och få information om väderskydd och antalet platser vid varje parkering.

Pumpa cykeldäcken

Visste du att det finns luftpumpar i anslutning till flera av våra cykelparkeringar? Passa på att pumpa däcken när du parkerar exempelvis vid Furuhällsplan i Kungsängen eller pendeltågsstationen i Bro och Kungsängen.

Är du nöjd med informationen på sidan?