Uppdaterad 14 maj 2024
Skriv ut

Natur

I Upplands-Bro finns slingrande skogsstigar och vandringsleder, otaliga cykelvägar och vackra friluftsområden med fina badplatser och rika fiskemöjligheter. Naturreservaten med sin rika flora, fågel- och djurliv gör Upplands-Bro till ett paradis för dig som söker varierande former av rekreation och avkoppling.

Kommunen kommer att pausa leveransen av ved till vissa platser kring Örnnässjön, Lillsjön och Lejondals naturreservat. Detta beror på att spåren blir sönderkörda nu när marken är väldigt mättad av vatten. När vädret blir varmare och torrare så fortsätter leveranserna som vanligt.

Platser som påverkas och ej kommer att levereras ved till:

  • Örnässjön vindskydden och grillplatserna i södra delen
  • Lejondal grillplatserna och vindskydden i norra delen, förbi badplatsen

Övriga platser fortsätter vi som vanligt då dessa går att köra till utan att spår och leder påverkas.

Upplands-Broleden som är 29 kilometer lång bjuder dig på både naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Här kan du vandra eller cykla genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.

Vandra genom fyra naturreservat

Vandringsleden, som är uppmärkt med orange färg, går genom fyra naturreservat: Lejondals naturreservat, Stäketskogens naturreservat, Frölunda naturreservat och Broängarnas naturreservat.

Ridleden är uppmärkt med gul färg. På de platser där båda lederna har samma sträckning är det viktigt att ryttare och vandrare visar hänsyn till varandra.

Visa hänsyn

På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare engagerade markägare som projektet med Upplands-Broleden har kunnat genomföras. Tänk på att du inte får vandra genom växande gröda och att du måste visa hänsyn mot betande djur.

Om du har med dig hund, håll den kopplad och välj helst andra vägar när du kommer fram till en hage med djur.

Bronsåldersrösen och Stäkets borg

Längs leden finns tavlor där du kan läsa mer om bronsåldersrösen, Mälaren, forntida vägbyggen, moräner, skålgropar, Stäkets borg och Askers ödeby.

Se filmen om bronsåldersgravarna vid Asker.

Vägmuseum

Vid vägmuseet på Stäksön kan du se exempel på vägar från 1600- och 1800-talet. Här får du en inblick i gamla tiders vägbyggnation i nära anslutning till vår tids motorväg och järnvägsdragning.

Ladda ner information och kartor

Vill du bada, plocka svamp och bär eller övernatta i vindskydd? I Lejondals naturreservat kan du göra allt det och mycket mer. Reservatet har främst bildats för du lätt ska kunna komma ut och njuta av naturen. I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sandstränder och klipphällar. Området ligger cirka fyra kilometer nordost om Bro centrum.

Gammelskog och fiske

I den norra delen av Lejondals naturreservat betas ängsmarkerna för att gynna den fina ängsfloran. I den sydvästra delen finns ett område med riktig gammelskog, här ser skogen ut som den aldrig avverkats. Här kan du plocka bär och svamp, men även se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg, hare och räv.

Inom reservatet är det tillåtet att fiska från land med toppknuten lina.

I Lejondals naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg, parkera annat än på anvisad plats eller övernatta i husvagn eller husbil

elda annat än på anvisade platser

rida eller ta med hund som inte är kopplad,

ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september,

inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på samma plats

tälta mer än två dygn i följd på samma plats

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj

gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller liknande för fler än 100 deltagare.

utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande

Vindskydd

För övernattning under bar himmel finns ett vindskydd i Lejondals naturreservat. Det får användas av vem som helst för övernattning ute i det fria.

4. Udden

5. Lejonklippan

6. Slottskojan

Karta med vindskydden i Lejondals natyrreservat

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Hällkanabadet vid Lejondalssjön

Vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, flera grillplatser och ett tillgänglighetsanpassat grillhus. Här hittar du också stora ytor för lek, beachvolleybollplan, motionsspår och vandringsleder. För badsugna hundar finns det en särskild hundbadplats.

Vill du veta om du kan bada vid Lejondalssjön? På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du hålla ett öga på vattenkvaliteten under hela badsäsongen.

Nu har vi restaurerat Lejondalssjön och vattenkvaliteten är mycket bra. Du kan läsa mer om det i presentationen.

Boka Hällkanas friluftsgård

Friluftsgården kan hyras av skolor och föreningar. I huset finns fräscha omklädningsrum med dusch och bastu. Övervåningen kan fungera både för möten och övernattning.

Du bokar friluftsgården via kommunens e-tjänst Lokalbokning, där hittar du också priser och regler.

Skridskoslinga och skidspår

Vintertid kan du hyra långfärdsskridskor för en tur på den skridskoslinga som är plogad på sjön. Det finns även anlagda skidspår i motionsspåret.

Friluftsfrämjandets kafé har öppet dagtid på lördagar och söndagar från september till april. De tider kaféet är öppet fungerar friluftsgården som värmestuga för dig med egen matsäck.

Höghöjdsbanan vid Hällkana

Accropark Bro vid Hällkana är en höghöjdsbana indelad i flera banor på olika höjder med olika svårighetsgrad. Uppe bland trädtopparna går linbanan för de allra modigaste!

Priser, bilder och bokningsinformation hittar du på Accroparks hemsida.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet.

Vår karta över bland annat naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden kan du här ladda ner som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och därmed skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Frölunda naturreservat med sin fina badplats är ett utmärkt utflyktsmål på cykelavstånd från Kungsängen. Naturreservatet bildades för att bevara ett uppskattat friluftsområde med karaktäristisk natur åt dig som besökare.

Bad, fiske och svampplockning

För dig som vill bada, fiska och plocka svamp eller bär är Frölunda naturreservat en härlig plats. Här finns det klipp- och sandstränder, barr- och lövskogar samt växter och djur som trivs i de här miljöerna.

I Frölunda naturreservat är det förbjudet att:

övernatta i husvagn eller husbil

elda annat än på anvisad plats

rida annat än på anvisad ridstig

störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd, ljud, t.ex. från musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter

medföra okopplad hund mellan den 1 mars och den 20 augusti

utan kommunens tillstånd sätta upp tavlor, plakat, affischer eller skyltar

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller dylikt för fler än 100 deltagare

Vindskydd

För övernattning under bar himmel finns ett vindskydd i Frölunda naturreservat. Det får användas av vem som helst för övernattning ute i det fria.

Vindskydd i skogen

Vindskyddet Jaktkojan i Frölunda naturreservat.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Ridstigar

Om du tycker om att rida i naturen går det flera ridstigar genom området. Ridstigarna är gulprickade på kartan över Upplands-Broleden.

Tillgänglighetsanpassat grillhus 

Sitter du i rullstol och längtar ut i naturen? I Frölunda naturreservat finns ett grillhus, sittgrupp och toalett som är anpassade för rörelsehindrade. Nere vid stranden finns en separat parkeringsplats.

Hackspettar och morkullor

Är du fågelintresserad har du chans att se hackspettar, skogsmesar, trastar och morkulla i Frölunda naturreservat.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom Frölunda naturreservat. Det finns därför en tillgänglighetsanpassad toalett, grillplats samt vindskydd. Du hittar också fina, väl markerade ridvägar.

Läs mer om Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Parkering till naturreservatet samt Frölunda badplats finns på Lennartsnäs Kummelvik 1, 196 93 Kungsängen.

För dig som är intresserad av både kultur, historia och natur är Rösaringsåsens naturreservat ett trevligt utflyktsmål. Här finns både unika fynd från järn- och bronsåldern samt sällsynta växter och insekter. Rösaringsåsen, som ligger ungefär fem kilometer sydväst om Bro, är ett Natura 2000-skyddat område.

Orange trumgräshoppa

Utan större påverkan av skogsbruk finns här en bred insektsfauna. Bland annat kan du se den orangea trumgräshoppan, som ser ut som en orange färgklick när den spelflyger.

I det kalkpåverkade Hebbokärret finns också intressanta växter och insekter. Exempelvis den spektakulära orkidén flugblomster, vars blommor ser ut som en fluga.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fornlämningar och svampplockning

I Rösaringsåsens naturreservat finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad av stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar.

Från åsen har du milsvid utsikt över Mälaren och på höstarna kan du hitta gott om både bär och svamp i området.

Natura 2000-område

Rösaringsåsens naturreservat har bildats för att bevara områdets karaktär, växt- och djurliv. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

I Rösaringsåsens naturreservat är det förbjudet att:

borra, gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bott död ved

gräva upp växter som ris och örter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar

medföra okopplad hund

elda annat än på anvisad plats

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Broängarna är ett område med strandängar och hagmarker några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms mest fågelrika. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

Strandängar och betande djur

Broängarnas naturreservat med strandängar, hagmarker och Brovikarnas mjukbottnar, sköts av Bro Hof Slott. Reservatet bildades för att skydda ett rikt fågelliv och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och djur som behöver betade marker ska trivas.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fågeltorn och 230 fågelarter

Många fåglar häckar och rastar i Broängarnas naturreservat, som med sina 230 registrerade arter är ett av Stockholms mest fågelrika områden. Vid Hästholmen finns ett fågeltorn som du enklast tar dig till via naturreservatets parkeringsplats eller från Bro IP, en promenad på cirka två kilometer.

Även vid Tibbleviken finns ett fågeltorn som du kan ta dig till via Upplands-Broleden.

I Broängarnas naturreservat är det förbjudet att:

rida på vandringslederna och ta med okopplad hund

beträda land- och vattenområden på annat än på anvisade stigar mellan 1/4 och 30/9

ställa upp husvagn eller husbil, tälta och elda, annat än på anvisade platser med kommunens tillstånd

medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

åstadkomma störande ljud, t.ex. med musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvista eller på annat sätt skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp växter

sätta upp plakat, affischer, skyltar

utan kommunens tillstånd anordna orienterings-, båt- och skyttetävlingar/ träning eller militär övning

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera eller undersöka naturreservatet

Natura 2000-område

Brovikarna är ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet och här hittar du även en tre kilometer lång kultur- och naturstig som börjar vid reservatsparkeringen och slutar vid Hästholmen.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Stäketskogens naturreservat är ett område på Stäksöns västra strand. Här kan du följa en gulmarkerad stig genom gammal barrblandskog upp till en utsiktsplats med sittbänk och underbar utsikt. Reservatet har skapats för att bevara urskogskaraktären och skydda områdets ändmoräner.

Avrådan från att vistas i Stäketskogens naturreservat

Stäketskogen har utsatts för ett omfattande angrepp av granbarkborre. Längs stigarna finns många döda granar som riskerar att falla omkull. Vi avråder därför från besök i området. Besök sker alltid på egen risk. För den del av Upplands-Broleden som går genom Stäketskogens naturreservat så rekommenderas du följa en alternativ väg förbi reservatet. Följ skyltarna! Nära Stäketskogen ligger Lillsjön - Örnässjöns och Frölunda naturreservat som är väl värda ett besök.

Urskogskog med hotade insektsarter

På de branta moränsluttningarna mot Mälaren finns mycket gammal barrblandskog som knappt påverkats av skogsbruk och därför är rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda chanser för ovanliga och hotade insektsarter och vedsvampar att överleva här.

För att skydda Stäketskogens naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon

tälta

rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga, samla eller döda djur, fåglar, groddjur och insekter)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroller

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Upplands-Bro leden

Genom reservatet, som ligger på söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken, går den 29 kilometer långa Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

För att skydda Stäketskogen naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon, tälta och rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

samla insekter

snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Ådö-Lagnö naturreservat på halvön Lagnö, cirka sex kilometer från Bro, utmärks av ädellövskog. Här hittar du bland annat den fridlysta misteln. Reservatet har bildats för att bevara områdets ädellövskogar, men också för att göra området mer tillgängligt för dig som besökare.

Ädellövskogar med mistel

Tycker du om att vandra i lövskog kommer du att tycka om Ådö-Lagnö naturreservat. Mellan åkermark ligger stora sammanhängande ädellövskogar som domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett fältskikt av lundkaraktär. Inom området hittar du också stora mängder av den fridlysta misteln och hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Rikt insekts- och fågelliv

För dig som är fågelintresserad är naturreservatet en fin plats för observationer. Variationer i naturlandskapet ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat är det förbjudet att:

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)

medföra hund som inte är kopplad

ställa upp husvagn eller tälta mer än två dygn

göra upp eld

släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall

framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder

parkera annat än på anvisade parkeringsplatser

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Eventuell information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden på startsidan.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.