Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Brandvarnare

Från första lilla flamma till att huset brinner för fullt går ofta fort. Redan efter ett par minuter gör röken från den brinnande inredningen det livsfarligt för alla därhemma. Därför ska du utrusta ditt hem med en brandvarnare.

Alla bostäder måste ha en brandvarnare

Enligt lagen ska alla bostäder ha ett fungerande brandskydd för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

I ditt hem måste du ha åtminstone en fungerande brandvarnare, men för din egen säkerhet är det bra att också ha en brandfilt och en brandsläckare. Detsamma gäller om du bor i en tillfällig bostad, som exempelvis ett fritidshus eller en husvagn.

Den som tidigt varnas för brand har mycket större möjlighet att sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Dessutom är möjligheten att släcka branden större, och skadorna är lättare att begränsa när brand upptäcks tidigt.

Bor du i hyreslägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten är utrustad med brandvarnare. Äger du ditt boende är det ditt eget ansvar.

placerar du brandvarnaren

Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan i din bostad. Placera brandvarnaren i eller intill sovrummet så att du hör larmet även när du sover. Placera även brandvarnare nära köket där det är vanligt att bränder startar. Kontrollera därefter att din brandvarnare fungerar en gång i månaden – och glöm inte att byta batteri en gång om året!

Registrera din brandvarnare hos MSB

Registrera ditt mobilnummer hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) så får du en sms-påminnelse när det börjar bli dags att testa hemmets brandvarnare.

Är du nöjd med informationen på sidan?