Uppdaterad 11 oktober 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Här ligger kultur- och fritidsnämndens mötesdokument från och med 2018 samlade.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?