Uppdaterad 27 mars 2023
Skriv ut

Örnäs

Området Örnäs ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, och i anslutning till Kungsängens tätort. Ett planprogram godkändes av kommunfullmäktige 2016. Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och verksamheter.

Ingen innehållsförteckning finns

Programområdets läge streckat på en karta

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 27 februari – 24 mars 2023.

Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna
kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av
planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.
Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?