Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Örnäs

Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och verksamheter. Området ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort.

Ingen innehållsförteckning finns

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad med vitt och blått

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad.

Det här händer nu

Ett planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2016. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för Etapp 1 i mars 2016.

Arbete pågår med att ta fram handlingar och utredningar inför ett kommande samråd.

Är du nöjd med informationen på sidan?