Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Socialnämnden

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar också för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
  • barn- och ungdomsvård.
  • missbruksvård.
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå.
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande.
  • familjerätt och familjerådgivning.
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar.
  • Integration.
  • budget- och skuldsanering.

Socialnämnden är också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Möten, handlingar och protokoll

Socialnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Socialnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Peter Wissing (M)

1:e vice ordförande

Lars Thomasson (C)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker i socialnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i socialnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Peter Wissing

Stig Engcrantz

Anders Åkerlind

Liv Kjos


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hélene Nilsson

Irene Eklöf


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marlene Juthstrand

Daniele Spagnolo


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars Thomasson

Sandra Johnsson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jeanette P K Bustos Cesped

Monica Vasques


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Eric LindgrenJohnny Storskörd
Jan HellmanChristina Wetteborn


Nämndplan för socialnämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?