Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Socialnämnden

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar också för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
  • barn- och ungdomsvård.
  • missbruksvård.
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå.
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande.
  • familjerätt och familjerådgivning.
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar.
  • Integration.
  • budget- och skuldsanering.

Socialnämnden är också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Möten, handlingar och protokoll

Socialnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Socialnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Martin Normark (L)

1:e vice ordförande

Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker i socialnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i socialnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Birgitta Dickson

Stig Engcrantz

Marcus Sköld

Therese Nordin


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jeanette P K Bustos Cesped

Erik Karlsson Länk till annan webbplats.


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Claus EngströmJohnny Storskörd
Carina FermAnette Nyberg


Är du nöjd med informationen på sidan?