Uppdaterad 21 september 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för socialnämnden

Här ligger socialnämndens mötesdokument från och med 2018 samlade.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?