Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Övrigt stöd vid funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder, förutom insatser som omfattas av LSS, personligt ombud, boendestöd, sysselsättning, HVB, träningslägenhet, särskilt boende enligt SoL och stöd och aktiviteter för anhöriga.

Sidinnehåll

Länkar till mer information

Är du nöjd med informationen på sidan?