Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ansvariga för vägar och gator

Väghållaren ansvarar för vägens skötsel. I kommunkartan kan du se om ansvaret för en väg är kommunal, statlig eller enskild.

  • Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna exempelvis E18, Rösaringvägen.
  • Upplands-Bro kommun ansvarar för kommunala vägar.
  • Enskilda markägare eller lokal samfällighetsförening/vägförening ansvarar för enskilda vägar.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?