Uppdaterad 30 januari 2023
Skriv ut

Hästhållning

Att ha en häst i Upplands-Bro är populärt. Här finns gott om plats, fina hagar och lummiga skogar. Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du rider i skogen, hur du ansöker om tillstånd för att ha häst på egen tomt, och hur du begraver din häst när den går bort.

Rida på någon annans mark

Ridsport har blivit allt populärare och antalet ryttare blir fler. Många företag ordnar också ridturer i naturen. Enligt allemansrätten får man rida fritt i naturen, men hästarnas tyngd ökar risken för skador i skog, på mark och vägar. Allt detta gör att allemansrätten pressas.

Om du planerar att rida regelbundet i ett visst område är det därför bra att fråga markägaren om lov.

Ansvarar du för återkommande ridturer i grupp bör du föra en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Så hanterar du hästgödsel

Om du har stallet på tomten eller driver en verksamhet med hästar har du också ansvaret att ta hand om gödseln som uppstår.

Gödsel innehåller bland annat kväve och fosfor som båda är viktiga växtnäringsämnen men också kan orsaka övergödning av vattendrag och sjöar. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till ett hållbart kretslopp där näringen återförs till åkermark.

 

Om du har frågor kring hur du ska hantera hästgödsel kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Åtgärdssamordning för vatten

Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter ska projektet Åtgärdssamordning för vatten vända den negativa trenden med övergödning i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

begraver du en häst

För att begrava en häst krävs en anmälan till kommunens miljöavdelning. Kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

När du begraver din häst är det viktigt att:

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Avståndet ska vara minst 50 meter från närmsta vattendrag. Kroppen får ej heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Avståndet från gravens botten till grundvatten eller berg ska vara minst en meter och kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Är du nöjd med informationen på sidan?