Uppdaterad 31 maj 2023
Skriv ut

Norra Björkfjärdens naturreservat

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp med 22 öar i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv. På Västra Högholmen hittar du bland annat en sandstrand med grillplats, soptunna och toaletter.

Myskmadra, insekter och fåglar

Öarna i Norra Björkfjärden består dels av toppar av Uppsalaåsen och dels av berg- och moränöar. De är skogbevuxna och har fin lundflora med bland annat väldoftande myskmadra och många olika insekter. För dig som är fågelintresserad har öarna ett rikt fågelliv med bland annat häckande fiskgjusar.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Natura 2000-område

Norra Björkfjärdens naturreservat har bildats för att bevara områdets naturskogskaraktär, växt- och djurliv. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

För att skydda Norra Björkfjärdens naturreservat är det förbjudet att:

beträda vattenområde intill 100 meter från ön Kalvskär under tiden 1 april och 15 juli

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar

störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats

elda på annan plats än anvisad plats

på land framföra motordrivet fordon

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Eventuell Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden på startsidan.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?