Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) erbjuder dig ett effektivt sätt utbilda dig till ett specifikt yrke där du har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen. YH-utbildningarna på vuxenutbildningen i Upplands-Bro drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

Vill du hjälpa andra att uppnå sitt mål att ta körkort? Då kanske trafiklärarutbildningen är något för dig. Här kan du läsa mer om och ansöka till yrkeshögskoleutbildningen till trafiklärare .

Om trafiklärarutbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen till trafiklärare ger dig de kunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta som trafiklärare på ett serviceinriktat, säkert och miljömedvetet sätt.

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag. Du får en aktuell och arbetslivsanpassad utbildning som gör att du kan arbeta som trafiklärare på en trafikskola. Praktik på våra samarbetsföretag ingår i utbildningen, något som ger dig erfarenhet och värdefulla kontakter när du börjar söka jobb.

Behörighetskrav

Du måste uppfylla följande grundkrav för att kunna söka utbildningen:

 • Gymnasieexamen med godkänt resultat i svenska 2 eller svenska B. Saknar du dokumentation om dina kunskaper i svenska uppmanas du att göra ett nivåtest som du ska bifoga din ansökan.

 • Körkort B (utan villkor 78/automat) eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige. Du ska ha haft körkort i minst 18 månader innan utbildningen startar.

 • Godkänt resultat av körtest, se mer information nedan.

Även om du inte uppfyller de formella kraven har du en chans att antas om du bedöms kunna klara trafiklärarutbildningen och kommer att arbeta inom yrket efter avslutad utbildning.

Reell kompetens betyder att du anser dig vara behörig till utbildningen, även om du saknar formell behörighet. Du behöver i din ansökan bifoga till exempel kursintyg eller arbetsgivarintyg med referens, som visar att du är behörig. Det är viktigt att du motiverar på vilket sätt de inskickade dokumenten styrker din reella kompetens.

För frågor om reell kompetens, kontakta oss gärna.

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Boka in ett körtest

För att bli behörig till trafiklärarutbildningen ska du i din webbansökan bifoga ett godkänt körtest. Tid för att genomföra ditt körtest bokar du hos någon av de godkända trafikskolorna som vi listat. Observera att vi inte godtar körtester från några andra trafikskolor än dessa.

Inför körtestet bör du läsa igenom "Information om poängsättning vid körtest" samt "Viktigt att veta om Transportstyrelsens godkännande av trafiklärare" på Transportstyrelsens hemsida.

Körtestet tar ca en timme och kostar runt 1000 kr som du betalar direkt till trafikskolan. Glöm inte att ta med ditt körkort (minst behörighet B utan villkor 78/automat) när du ska göra körtestet!

Jarla trafikskola Bromma

Jarla trafikskola Odenplan

Jarla Trafikskola Stureplan

Jarla Trafikskola Älvsjö

Jarla Trafikskola Östermalm

JPs Trafikskola Sundbyberg

My Driving Academy Uppsala

N Trafikskola i Finntorp

Tibble Trafikskola Täby

Utbildning på Väg Norrtälje

För att du ska vara behörig till trafiklärarutbildningen krävs 5 poäng eller högre i körtestet. Vid underkänt kan du boka ett nytt körtest, men innan dess bör du ta dig tid att träna på din körning. Fundera även över din självvärdering, hur du själv bedömer din körförmåga. Följande delmoment bedöms vid körtestet:

Manövrering

Motoriskt automatiserad förmåga att hantera bilen.

Säkerhetsmarginaler

 • Förmåga att läsa av trafiksituationer så att säkerhetsmarginaler skapas och risksituationer förebyggs.

 • Förmåga att själv uppträda tydligt i trafiken.

 • Förmåga att anpassa t.ex. hastighet och avstånd utifrån mänskliga, miljömässiga och trafikmässiga omständigheter.

Trafikregler

Förmåga att, med hänsyn och omdöme, tillämpa de regler som gäller för bilkörning i gott samspel med andra trafikanter.

Problemlösning

Ha metoder för att självständigt kunna ta sig ur svåra situationer och problem.

Självvärdering

Förmåga till en realistisk bedömning av den egna körförmågan.

Bedömningsnivåer

 • 10 p Absolut toppnivå.

 • 6–9 p Bedömda delmoment uppfylls med god marginal.

 • 5 p I nivå med godkänt körprov behörighet B samt en självvärdering som stämmer överens med uppvisad körning.

 • 4 p Flertal brister i körningen i helhet. Ett eller fler av ovanstående delmoment uppfylls inte.

 • 2–3 p Två eller fler av ovanstående delmoment uppfylls inte.

 • 1 p Stora brister i alla delmoment.

Förbered din ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina betygskopior sparade på datorn, redo att bifogas.

De betyg du behöver bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte skärmdumpar, dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Bifoga endast ansökningshandlingar som efterfrågas (inga andra!) i din webbansökan. Vi tar inte emot handlingar via post eller e-post.

 1. Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

 2. Resultat från ett nivåtest (max tre år gammalt) om du saknar betyg i Svenska 2 / Svenska B.

 3. Kopior av ditt körkort, både fram- och baksida.

 4. Intyg från godkänt körtest.

 5. Om du vill åberopa reell kompetens måste du fylla i uppgifter som stödjer din kompetens i vår e-tjänst. När dokumentet är ifyllt ska du ladda ner det och bifoga din ansökan.

Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mejl med inbjudan till att boka tid för skriftligt och muntligt prov.

Ansök till trafiklärarutbildningen

Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdagen. Kom därför ihåg att bifoga alla efterfrågade dokument i din ansökan.

Ansökan till nästa trafiklärarutbildning öppnar under hösten 2022, med planerad utbildningsstart januari 2023. Sista ansökningsdag är 6 nov 2022.

Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mejl med inbjudan till att boka tid för gruppintervju.

Studieform och studietakt

Vår trafiklärarutbildning omfattar i regel 20 timmars klassrumsundervisning per vecka med lektioner på dagtid från måndag till torsdag.

Den totala utbildningstiden är 60 veckor. Under denna tid har du två praktikperioder (LIA) under sammanlagt 15 veckor. När du är ute på praktik är du heltid, cirka 40 timmar per vecka, på en trafikskola.

Sök studiemedel hos CSN

Att läsa på en utbildning på yrkeshögskola är gratis. Om du studerar på halvfart (50%) eller mer kan du söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Läs mer om studiemedel och hur du ansöker på CSN:s hemsida.

Kontakta yrkeshögskolan

Har du frågor kring våra YH-utbildningar eller din ansökan? Mejla oss!

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Har du arbetat inom vård-och omsorg? Gillar du att samverka med övrig personal och ledning? Då kanske vår utbildning till verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg är för dig. Här kan du läsa mer om och ansöka till utbildningen .

Om YH-utbildningen

Arbetet som verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg är både strategiskt och operativt. Du har administrativa och ledarskapsinriktade arbetsuppgifter och du måste vara självständig, flexibel och kunna fatta snabba beslut. Yrkesrollen ställer också krav på din förmåga att samverka med både personal som ledning.

Efter genomförd utbildning så tar du en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov. Du har därför goda möjligheter ett få arbete efter utbildningen.

För att vara behörig att söka till YH-utbildning behöver du:

 • ha en fullständig gymnasieexamen eller en validerad/bedömd utländsk utbildning som motsvarar svenskt gymnasium

 • vara bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Island och där vara behörig till motsvarande utbildning

 • genom praktisk yrkeserfarenhet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (se reell kompetns nedan)
Krav på särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper som krävs för att söka den här YH-utbildningen är:

 • Vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga, till exempel från omvårdnadsprogrammet
 • Godkända betyg (lägst E/G/3) i något av följande tre alternativ

  Social omsorg 1, 100p och i Omvårdnad 1, 100p

  Vård- och omsorgsarbete 1, 200p

  Vård och omsorgsarbete, 200p
 • Yrkeserfarenhet från äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet, där du ska har arbetat sammanlagt i minst 2000 timmar (vilket motsvarar heltid i ett år).

Även om du inte uppfyller de formella kraven har du en chans att antas om du bedöms kunna klara trafiklärarutbildningen och kommer att arbeta inom yrket efter avslutad utbildning.

Reell kompetens betyder att du anser dig vara behörig till utbildningen, även om du saknar formell behörighet. Du behöver i din ansökan bifoga till exempel kursintyg eller arbetsgivarintyg med referens, som visar att du är behörig. Det är viktigt att du motiverar på vilket sätt de inskickade dokumenten styrker din reella kompetens.

För frågor om reell kompetens, kontakta oss gärna.

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Förbered din ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina betygskopior sparade på datorn, redo att bifogas.

De betyg du behöver bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte skärmdumpar, dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Bifoga endast ansökningshandlingar som efterfrågas (inga andra!) i din webbansökan. Vi tar inte emot handlingar via post eller e-post.

 1. Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Alternativt betyg från folkhögskola eller ett utländskt betyg som motsvarar en svensk gymnasieexamen.

 2. Resultat från ett nivåtest (max tre år gammalt) om du saknar betyg i Svenska 1 eller i Svenska som andraspråk 1 eller i Engelska 5. Nivåtest bokar du genom Vuxenutbildningen i din hemkommun.

 3. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. Intyget måste vara daterat och underskrivet av ansvarig chef eller en anställd på arbetsplatsens personalavdelning. I tjänstgöringsintyget måste följande information finnas med:

  ditt personnummer

  vilken anställningsform du har haft (timanställd, visstidsanställd eller fastanställd)

  antal timmar du har arbetat. Heltid under ett år motsvarar 2000 arbetstimmar. I urvalet till utbildningen ger varje år du arbetat heltid 1 poäng, upp till max 5 poäng.

  arbetsbeskrivning – det måste framgå vilka arbetsuppgifter du har haft.

 4. Om du vill åberopa reell kompetens måste du bifoga uppgifter som stödjer din kompetens.

Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mejl med inbjudan till att boka tid för skriftligt och muntligt prov.

Ansök till YH-utbildningen

Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdagen. Kom därför ihåg att bifoga alla efterfrågade dokument i din ansökan. Nästa utbildningsstart är augusti 2023. Ansökan öppnar under våren 2023.

Studieform och studietakt

Utbildningen motsvarar 200 YH-poäng och pågår på halvfart under två år, vilket gör det möjligt för dig att arbeta parallellt med dina studier. Utbildningen är en distansutbildning med endast två obligatoriska klassrumsträffar per månad.

Klassrumsundervisningen ger dig chansen att utbyta kunskaper och erfarenheter med de andra studenterna på utbildningen. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder med fyra respektive sex veckors praktik (verksamhetsförlagt lärande).

Eftersom utbildningen är huvudsakligen på distans behöver du ha tillgång till dator.

De här kurserna ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Administration, IT och planering

20 poäng

Arbetsrätt och ledarskap

45 poäng

Etik och moral

25 poäng

Examensarbete, ämnesfördjupning

10 poäng

LIA 1

10 poäng

LIA 2

15 poäng

Pedagogiskt ledarskap

35 poäng

Personcentrerad vård och omsorg

30 poäng

Retorik för arbetsledare

10 poäng

Sök studiemedel hos CSN

Att läsa på en utbildning på yrkeshögskola är gratis. Om du studerar på halvfart (50%) eller mer kan du söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Kontakta Yrkeshögskolan

Har du frågor kring våra YH-utbildningar eller din ansökan? Mejla oss!

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?