Uppdaterad 11 mars 2024
Skriv ut

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resursgrupp som är utbildad och övad för att hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

Vad gör FRG?

FRG kan kallas in när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

För att bli medlem behöver du genomgå FRG:s grundutbildning. Den omfattar 33 timmar uppdelat på två kvällspass och fyra heldagar. Vid heldagsutbildning ingår lunch och fika. Vid kvällspass ingår fika.

  • Torsdag 23 maj kl. 18.00–21.00
  • Lördag 25 maj kl 9.00–16.00
  • Söndag 26 maj kl 9.00–16.00
  • Torsdag 30 maj kl. 18.00–21.00
  • Lördag 1 juni kl. 9.00–16.00
  • Söndag 2 juni kl 9.00–16.00

Plats
Utbildningen kommer att hållas i kommunen. Vilken lokal är inte klart ännu men alla som anmäler sig kommer att få information i god tid före utbildningsdatum.

Moment som ingår

Samhällets sårbarhet och våra möjligheter
Kommunkunskap
Den Frivilliga resursgruppen
Information vid kriser
Att möta människor i kris
Första hjälpen med HLR, hjärt- och lungräddning
Livsmedelshantering
Stabstjänst
30 minuters-metoden
Kommunspecifik utbildning
Avslutande övning.

Förkunskaper och krav

Du behöver inga förkunskaper men måste vara medlem i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna innan kursen startar. I Upplands- Bro är nästan samtliga FRG-deltagare medlemmar i Civilförsvarsförbundet, men du kan välja vilken du vill.

Du hittar samtliga frivilliga försvarsorganisationer via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till FRG!

När du har genomfört utbildningen behöver du lämna in ett utdrag ur polisregistret. Därefter kan du teckna ett avtal med Upplands-Bro kommun som innebär att du är godkänd av kommunen att på deras kallelse delta i olika skarpa krislägen som händer i Upplands-Bro. Du ingår då i kommunens Frivilliga resursgrupp.

Anmälan
Anmäl dig senast den 10 maj 2024. Antalet platser är begränsat och först till kvarngäller.
Du anmäler dig genom att maila till: upplands-bro.frg@civil2.se

Är du nöjd med informationen på sidan?