Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Nybyggnad bostadshus

Ska du bygga ett nytt bostadhus? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Sidinnehåll

Förberedelserna är viktiga. Innan du söker bygglov bör du kontrollera detaljplanen för området och reda ut om den begränsar dina och arkitektens tankar kring hustyp, byggarea, höjder och husets placering på tomten. Därefter kan du stegvis göra verklighet av husdrömmarna.

Behövs bygglov?

Ja, det krävs som regel alltid bygglov för ett bostadshus. Undantaget är om du redan har ett bostadhus på tomten och det nya bostadhuset du vill bygga är ett attefallshus. Då räcker det med en anmälan.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan:

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behövs?

  • En situationsplan upprättad på en nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På den ritas in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser samt färdig golvhöjd.
  • En planritning i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in saker som fönster- och dörröppningar, väggtjocklekar och rumsfunktioner.
  • En fasadritning för alla fasader i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • En sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud. Dvs byggnaden i genomskärning där man bl. a. ser hur byggnaden är förankrad i marken, taklutning och placering av fönster och dörrar.

Beställ karta

För att du ska kunna göra en bra byggplanering bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

För större nybyggen, som exempelvis flerbostadshus, krävs även en markplaneringsritning där infartsvägar, parkeringsplatser och sophantering är inritade.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Är du nöjd med informationen på sidan?