Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Synpunkter på utbildning

Har du synpunkter på någonting som rör ditt barns förskola eller skola? Då kan du skicka in dem till oss. På så sätt kan vi på utbildningsnämnden förbättra våra verksamheter.

Synpunkter kommunal förskola eller skola

Om du vill lämna en synpunkt ska du i första hand vända dig till rektorn för den skola eller förskola som saken gäller. Då har de möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Är du inte nöjd med det svar du får från skolan eller förskolan kan du vända dig till utbildningskontoret, antingen via kommunens e-tjänst eller via e-post.

Om du väljer att skicka mejl så är det bra om ordet ”Synpunkt” finns med i ämnesraden. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter, vilken verksamhet det gäller och en beskrivning av synpunkten. Du har givetvis rätt att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig för att berätta hur det går i ärendet.

Synpunkt fristående verksamhet

Om ditt barn går i en fristående skola eller förskola ska du i första hand kontakta den verksamheten. Den fristående verksamheten har, på samma sätt som en kommunal, ansvar för att ta emot och utreda synpunkter.

Är du inte nöjd med det svar du får från skolan eller förskolan kan du vända dig till utbildningskontoret, antingen via kommunens e-tjänst eller via e-post.

Upplands-Bro kommun har tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg (dagmammor). Skolinspektionen har tillsyn över fristående grundskolor.

Synpunkt är en allmän handling

Alla synpunkter som kommer in till utbildningsnämnden registreras och följs upp. Ditt ärende blir då en allmän handling. Det innebär att andra kan ta del av den handlingen. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas.

Är du nöjd med informationen på sidan?