Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Klövängen (Klöv och Lilla Ullevi 1:12)

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Området ligger söder om Trafikplats Bro och öster om verksamhetsområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppemot 300 bostäder mellan bäcken och skogsbrynet.

Planområdets läge på kartan markerat med blå cirkel

Planområdets läge på kartan

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?