Uppdaterad 18 januari 2024
Skriv ut

Fördjupad översiktsplan för landsbygden

I Upplands-Bro kommun finns nu en färdig fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 med vissa mindre justeringar.

Ingen innehållsförteckning finns

FÖP 2016 har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och att hela vår kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen och beskriver och förtydligar förutsättningarna för, och inriktningen på, den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar.

I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010. Landsbygdsplanen ersätter kapitel 12 i ÖP 2010.

Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?