Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.


 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 2023-01-19


  Sätts upp: 2023-02-07
  Tas ned: 2023-02-28

  Läs mer

 • Protokoll från gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 2 februari 2023


  Sätts upp: 2023-02-07
  Tas ner: 2023-02-28

  Läs mer

 • Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 februari 2023


  Sätts upp: 2023-02-07
  Tas ner: 2023-02-28

  Läs mer

 • Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2023


  Sätts upp: 2023-02-06
  Tas ned: 2023-02-27

  Läs mer

 • Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2023


  Sätts upp: 2023-02-03
  Tas ner: 2023-02-24

  Läs mer

 • Protokoll från fastighetsnämndens sammanträde den 27 januari 2023


  Sätts upp: 2023-02-02
  Tas ner: 2023-02-23

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 4 från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 februari 2023


  Sätts upp: 2023-02-01
  Tas ner: 2023-02-22

  Läs mer

 • Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 januari 2023


  Sätts upp: 2023-02-01
  Tas ned: 2023-02-22

  Läs mer

 • Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-31
  Tas ned: 2023-01-21

  Läs mer

 • Protokoll från gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-30
  Tas ned: 2023-02-20

  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?