Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Boende och boendekostnad

I Upplands-Bro kommun är målet att minska antalet personer som blir vräkta, och i stället öka möjligheten att fler får behålla sin bostad.

Råd och stöd

 Om du riskerar att bli vräkt från din bostad kan det bero på olika saker.

Kommunens arbets- försörjnings- och integrationsenhet kan ge dig råd och stöd om hur du kan lösa din situation och öka dina möjligheter att få behålla din bostad.

Hjälp med att betala hyran

Kommunen kan i vissa fall hjälpa till med att betala hyran. Lämna in en ansökan till arbets- försörjnings- och integrationsenheten så gör vi en individuell bedömning innan vi kan ge ett beslut om du kan få hjälp med hyran.

Hjälp och stöd vi risk för vräkning

Lämna in en ansökan till socialkontoret, arbets- försörjnings- och integrationsenheten. Det görs sedan en utredning och individuell bedömning innan arbets- försörjnings- och integrationsenheten beslutar om du eller ni som familj kan få stöd. Kommunen vill i så stor utsträckning som mjöligt förhindra att barnfamiljer vräks och blir hemlösa. I den individuella bedömningen har vi alltid med ett barnperspektiv. Om det finns särskilda behov kan vi föreslå att familjen får förtur. Vi föreslår då beslut om förtur till Upplands-Brohus.

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Hjälp och stöd vid vräkning

Har du blivit vräkt kan kommunen hjälpa dig med tips och råd om hur du kan söka nytt boende. Kommunen har inga lägenheter för dig som plötsligt blivit bostadslös. Det är bostadsbolagen som äger lägenheterna och beslutar om vem som får flytta in.

Är du nöjd med informationen på sidan?