Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Renhållning och snöröjning

Vi håller Upplands-Bros gator och vägar rena. Året om. Vi plockar, sopar och rensar växter vid vägkanten så att du ska ha bra sikt när du kör bil och tömmer papperskorgar. På hösten sopar vi löv och om vintern plogar och sandar vi vägar, gång- och cykelbanor. Vi vill helt enkelt att du ska trivas där du bor. Här kan du läsa om vårt arbete och hur du själv kan bidra till att hålla Upplands-Bro rent och snyggt.

Sidinnehåll

Renhållning

Det är vårt ansvar att hålla gator, gång- och cykelbanor och torg rena. I det ansvaret ingår bland annat lövsopning, skiktröjning, städning av allmänna platser och tömning av sopor.

Vi genomför vägrensslåtter – rensning av växtlighet nära vägar – två gånger per säsong och siktröjning – rensning av växtlighet för att du ska ha bra sikt i trafiken – en gång per säsong. Lövsopning av gator och vägar sker en gång per år eller vid behov.

Akuta brister som kan vara en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året.

Vi plockstädar allmänna platser två gånger i veckan, och då töms även papperskorgar. En del hårda ytor sopas rena med maskin.

Vinterunderhåll

Perioden 15 oktober till 30 april är kommunens entreprenörer beredda på snöröjning och halkbekämpning.

Under vintersäsongen är det viktigt att vi hjälps åt för att det ska vara enkelt att ta sig fram på våra vägar. Vi plogar och sandar dygnet runt när behovet uppstår. För att vi ska kunna göra det är det viktigt att det inte står parkerade bilar på vägarna och i vändplanerna.

Vi prioriterar i första hand:

 • Huvudgator (bussgator)
 • Busshållplatser och vid pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar i Kungsängen och Bro
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Gång- och cykelvägar och trappor

I andra hand kommer övriga kommunägda gator, vägar och parkeringar.

I kommunkartan kan du se hur vi prioriterar snöröjningen.

Som fastighetsägare har du ett ansvar. Tänk på att:

 • Skotta din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö.
 • Efter kraftiga snöfall − flytta din bil som står på gatan så att vi kommer åt med våra snöröjningsfordon.
 • Snö från din egen uppfart får inte läggas ut på gatan eller trottoaren.
 • Ställ inte din soptunna i vägen för plogbilen.
 • Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter blir lätt ett hinder för våra snöröjare.
 • Ta hand om den plogvall som eventuellt plogats upp framför infarten.

Alla vägbommar på innergårdar samt gång- och cykelbanor är upplåsta mellan den 15 oktober och 30 april för att snöröjning, sandning och sandupptagning ska kunna utföras. När sandupptagningen är klar stänger vi alla bommar för sommarsäsongen.

När vintern är över tar vi bort sand på kommunens alla vägar, torg och parkeringsplatser. Det sker så fort som möjligt och ska vara färdigt senast den 20 april, om vädret tillåter.

Sandupptagning i centrum och på parkeringar kan ske tidigt på morgnarna, för att framkomlighet är bättre då. Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som detta medför.

Det snöar, varför är snöröjningen inte igång?

Snöröjning på kommunens gator startar vid olika snödjup beroende på vilken prioritet gatan har. Det finns målsättningar om hur snabbt snöröjningen ska vara utförd på olika platser men dessa är bara riktlinjer och är såklart extremt väderberoende.

Varför tar inte kommunen bort snövallen utanför min fastighet?

Tyvärr har kommunen inte möjligt att ta bort snö­vallar för enskilda fastighets­ägare. Kommunens främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårds­firmor, mark­tjänst­företag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hem­tjänsten erbjuder snöskottning som till­äggs­tjänst som du som kund betalar själv.

Varför körs inte snön bort efter plogning?

Snöhögar kommer av eko­nomiska skäl inte att trans­porteras bort utom i
undan­tags­fall. Detta kan ske när det blir så mycket snö att väghållaren bedömer det som mycket svår­fram­komligt. Det kan alltså vara lite trängre gator på sina håll då vägförhållandet inte är detsamma som vid barmark.

Snöborttagning prioriteras vid ytor som har en hög närvaro, centrumytor och centrumparkeringar är exempel på sådana ytor.

När sandas och saltas kommunens vägar? ( när halkbekämpas kommunens vägar)

När sandning och saltning sker bedöms av väghållare och kommunens entreprenör. Entreprenören har en jourledare som besiktar av kommunens vägnät löpande för att kontrollera halka.

Varför sandas det inte?

Om det är tö på dagarna och kallt på natten gör det att den sand som läggs ut ena dagen fryser in i isen eller under isen till nästa dag vilket ger ett intryck av att sandning inte skett, men vid dessa väderförhållanden så sker halkbekämpning mer frekvent och vi är snart på väg ut igen.

Varför är det snö kvar på gatan efter att plogning har skett?

Det kan bero på att det står bilar ute på gatan eller något annat hinder så som för låga buskar, släpkärror mm. Då kan vi inte komma fram med plogbilen ordentligt. När det är snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade ute på gatorna.

Varför har ni plogat vägen men inte gång- och cykelvägen?

Det är olika maskiner som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De arbetar samtidigt men dock inte på samma plats vilket leder till att en väg plogas innan eller efter den intilliggande gång- och cykelvägen.

Kontakta oss

Har du frågor om renhållning och snöröjning, kontakta kontaktcenter gata och park.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?