Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Attefallshus, fristående

Ska du bygga ett fristående attefallshus? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

Ett attefallshus är ett bygglovsbefriat fristående hus som får inredas som självständig bostad. Det är också möjligt att göra attefallshuset till exempelvis en bastu, ett växthus, en gäststuga eller ett garage.

Viktigt att tänka på om attefallshus

  • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Huset måste ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna går med på annat.
  • Det får inte placeras närmre än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  • Det får inte ligga inom områden som myndigheterna anser vara speciellt värdefulla, exempelvis nära flygplatser och skjutfält.
  • Du kan ha flera attefallshus på tomten, men de får vara högst 30 kvm byggnadsarea tillsammans.
  • Om det ska användas som bostad måste en kontrollansvarig utses.
  • I vissa fall kan bygg- och miljönämnden kräva ett tekniskt samrådsmöte och/eller en kontrollansvarig.
  • Om kraven för uppförande av ett bygglovsbefriat attefallshus inte uppfylls måste du ansöka om bygglov.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan:

Är du nöjd med informationen på sidan?