Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Brunnaskolan

På Brunnaskolan går omkring 280 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Vi har tre klasser i varje årskurs. Skolan, som ligger i Brunna, har fina, välutrustade lokaler och en härlig skolgård med skogspartier och klätterställningar som bjuder in till lek.

Arbetslag för varje årskurs

För att ge eleverna en känsla av tillhörighet och närhet till personalen utgör varje årskurs ett eget arbetslag. För att skapa ytterligare trygghet har varje årskurs också en egen del av lokalerna där deras skol- och fritidsverksamhet äger rum.

Vill du veta mer om Brunnaskolans arbetssätt? Titta på vår film.

Trygghet och trivsel

Vår ambition är att varje dag göra det bästa för varje elev. Trygghet och kunskap är våra grundpelare. Vi lägger stort fokus på värdegrund och hur vi är mot varandra. På så vis skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande.

Skolans ledning, pedagoger, elevhälsoteam och övriga medarbetare arbetar ständigt med att utveckla det pedagogiska arbetet. Förhoppningen är att våra elever som lämnar oss efter årskurs 3, förutom goda kunskaper, har med sig en god självkänsla, tillit till sin egen förmåga och lust att lära sig mer.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska börja på Brunnaskolan. Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Biträdande rektor Cecilia Kuusiniemi

Hitta till oss

Du som har ett barn på Brunnaskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritidsavdelningen Violen

Fritidsavdelningen Maskrosen

Fritidsavdelningen Solrosen

Fritidsavdelningen Kaktusen

Är du nöjd med informationen på sidan?