Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om, riva eller ändra användningen av din lokal behöver du söka bygglov från kommunen. Här guidar vi dig genom handläggningsprocessen som normalt tio veckor efter att en komplett ansökan kommit in.

Sidinnehåll

När behövs bygglov?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar, både för att renovera, bygga ut eller bygga nytt. Vissa åtgärder, som exempelvis att sätta upp skyltar och ljus, kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

När du ansöker

För ansökning om bygglov inom Upplands-Bro kommun, använd gärna guiden ”Bygglov steg för steg”. Med den blir det lättare att skicka in en komplett ansökan från första början, vilket gör att handläggningsprocessen blir kortast möjlig.

Är du nöjd med informationen på sidan?