Uppdaterad 22 april 2024
Skriv ut

Vatten och avlopp för företag

Här kan du läsa om vårt hur du ansluter företagets vatten och avlopp till det kommunala vatten- och avloppsnätet och vad det kostar. Du kan också läsa om var du hittar kommunens vattenkiosker och vad du behöver tänka på när du installerar sprinkleranläggningar.

Anslut till kommunalt VA

För att få tillgång till vårt VA-nät måste du först göra en anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

När vi tagit emot din anmälan kontrollerar vi om det redan finns en anslutningspunkt eller om det måste dras en ny. Därför bör du göra din anmälan minst två månader innan du planerar att bruka ditt vatten och avlopp.

Överlåtelse av vatten och avlopp vid ägarbyte av fastighet

Vid ägarbyte av fastighet ska säljare och köpare gemensamt fylla i en flyttanmälan för VA och avfall. Ladda hem blanketten via våra e-tjänster.

Anslutningsavgift

Kommunalt vatten och avlopp (VA) innebär att vi levererar vatten till er fastighet och tar hand om avloppet. Avgiften varierar bland annat beroende på verksamhetens storlek och fastighetens yta. Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just er verksamhet, kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

  • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
  • Företagets verksamhet
  • Total byggnadsyta

Alla fastigheter ska ha en vattenmätare. Digitala vattenmätare läses av varje månad och vattenförbrukningen plus kostnader för avlopp debiteras varannan månad.

Vattenkiosk

Vattenkiosken finns till för exempelvis brandkår, spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Vattnet i kiosken kallas ”tekniskt vatten” och ska inte användas som dricksvatten.

Är du på besök eller arrangerar enstaka evenemang rekommenderar vi att du ansöker om att låna nyckel. Då betalar du en nyckelavgift per dygn och för det vatten du hämtar. I annat fall rekommenderar vi att du skaffar ett årsabonnemang.

Nyttjande av vattenkiosk

Avgift tas ut enligt nedan

Utan moms

Med moms

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år,

inklusive 1 nyckel (avgift för hämtad m³ tillkommer)

400 kronor

500 kronor

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år

200 kronor

250 kronor

Avgift mer hämtad m³, tekniskt vatten

25 kronor

31,25 kronor

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m³ tillkommer)

100 kronor

125 kronor

Du ansöker om nyckel till vattenkiosken via vår e-tjänst. Du meddelas när nyckeln är klar och finns att hämta i kommunens reception. Borttappad nyckel debiteras.

Korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen

Enköpingsvägen, 197 30 Bro

Skolvägen - tillfälligt stängd

Skolvägen, 196 34 Kungsängen

Brunna

Kraftvägen 13, 196 37 Kungsängen

Håbo-Tibble

Tranbyggevägen 2, Bro

Viktigt om sprinkleranläggningar

Om ni vill installera en sprinkleranläggning rekommenderar vi alltid att du installerar en tank. Kommunen kan nämligen inte garantera att vattentrycket alltid är konstant eller att en viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras.

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från exempelvis schaktgropar vid byggarbetsplatser.
Länshållningsvatten kan bildas i samband med marksanering, sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor under ett byggskede.

Orenat länshållningsvatten kan innehålla föroreningar som orsakar skada vid utsläpp till ett vattenområde eller till grundvatten.

Åtgärdssamordning för vatten

Är du nöjd med informationen på sidan?