Uppdaterad 14 februari 2024
Skriv ut

Rådgivande grupper

I Upplands-Bro finns fyra rådgivande grupper. I råden utbyts information mellan tjänstemän, förtroendevalda politiker och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro. Råden kan inte fatta beslut, men kan vara remissinstanser i olika frågor. Här kan du läsa mer om råden och vilka ledamöter som ingår i varje råd.

Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga, och fungera som remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representanter för kommunen.

I anhörigrådet ingår socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Peter Wissing (M), Ordförande

peter.wissing@upplands-bro.se

Lars Thomasson (C)

lars.thomasson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med utvalda tjänstepersoner från kommunen och ledamöter från kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden.

De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

I pensionärsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M)

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Funktionsrättsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna.

Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

I funktionsrättsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M), Ordförande

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Peter Wissing (M)

peter.wissing@upplands-bro.se

Lars Thomasson (C)

lars.thomasson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

 kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan är aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Ungdomsrådet

I det kommunala ungdomsrådet träffas representanter från högstadieskolornas elevråd och gymnasiets och elevkår med ledamöter från gymnasie- och arbetslivsnämnden samt utbildningsnämnden.

Syftet med rådet är att diskutera och synliggöra frågor som rör unga i Upplands-Bro kommun.

Ledamöter från gymnasie- och arbetslivsnämdens presidium

Namn

Mejladress

Hans Åberg (L)

hans.aberg@upplands-bro.se

Masoud Zadeh (M)

masoud.zadeh@upplands-bro.se

Camilla Janson (S)

camilla.janson@upplands-bro.se

Ledamöter från utbildningsnämndens presidium

Namn

Mejladress

Paul Gustavsson (M)

paul.gustafsson@upplands-bro.se

Nawal Al-Ibrahim (L)

nawal.al-ibrahim@upplands-bro.se

Rolf Nersing (S)

rolf.nersing@upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?