Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Våra tjänster i lärcentrum

Vuxenutbildningens lärcentrum i Kungsängen är en lokal som kan lånas av dig som studerar på komvux, högskola eller universitet. Här kan du finna studiero, arbeta med grupparbeten eller låna en dator.

Prövning

Har du bra kunskaper i ett ämne men saknar ett betyg i det? Eller vill du skriva en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du har läst?

På vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder vi prövningar i de kurser som vi själva anordnar. Du kan anmäla dig till två prövningar per termin. Om du har underkänt betyg i den kurs som du vill prövas i, så är den prövningen gratis, annars betalar du 500 kronor per prövning.

OBS för att prövningen ska vara vara gratis behöver du uppvisa ditt underkända betyg senast vid betalningstillfället av prövningen. Det finns inte möjlighet att göra detta i efterhand och få avgiften återbetald.

Ingen återbetalning görs och inga fakturor makuleras (tas bort) om du ångrar dig innan prövningen startat eller under prövningens gång. Du är betalningsskyldig efter att du mottagit ditt bekräftelsemail.

Kontakta oss för att se om vi har möjlighet att pröva i den kurs/de kurser som du är intresserad av. Anmälan till prövning under hösten ska ske mellan terminsstart till 15 september och anmälan till prövning under våren ska ske mellan terminsstart och den 15 februari.

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av kunskapskraven för kursen. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning under prövningen.

Du betalar för och skriver din prövning på vuxenutbildningen i Kungsängen. Om du uteblir vid provtillfället får du ingen ny chans och du får inte heller tillbaka dina pengar.

Kommer du för sent till provtillfället dras den tiden av från den totala provtiden, du får med andra ord inte sitta kvar längre på grund av din försening.

Du får inte ha med din mobiltelefon (den lämnas i vår reception) eller några barn när du ska skriva ditt prov.

Nivåtest

För att vara aktuell för nivåtest ska du sakna aktuellt betyg eller ha fått streck eller F i ämnesbetyg samt vara skriven i Upplands-Bro kommun. Har du varit antagen i en kurs de senaste tre åren så är nivåtest inte aktuellt för dig. Sök istället till den kursen på nytt. Du kan göra nivåtest i svenska, matematik, engelska, svenska som andraspråk och naturkunskap.

Skriv ditt personnummer, för- och efternamn, vilket ämne du vill göra nivåtestet i och om du har läst ämnet tidigare. Testet görs i våra lokaler i Kungsängen och tar cirka två timmar att skriva. Ta med dig giltig legitimation! Resultat och rekommenderad startnivå får du via e-post inom en vecka efter avslutat test.

Testresultatet från ett nivåtest är inget betyg, utan en rekommendation på vilken nivå du bör starta dina studier.

Har du en funktionsnedsättning (till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter) kan du få anpassningar under testet. Ange då det i samband med din bokning.

Boka nivåtest

Låna lokal och dator

I lärcentrums tysta rum kan du i mån av plats hitta studiero. De lite större rummen kan du också – i mån av plats – låna om du och dina kursare behöver jobba med ett grupparbete. Du kan även koppla upp dig till distansföreläsningar och möten, ensam eller som studiegrupp.

Du kan även låna dator eller headset och koppla upp dig mot vårt fria wifi.

Kontakta oss om du vill ha mer information om när lokalerna finns tillgängliga eller vill boka en dator.

Tips på studieteknik

Att studera handlar mycket om vilken studieteknik du använder och därför är det viktigt att du lär dig hur din inlärningsprocess ser ut. Här har vi samlat några tips på hur du kan förbättra din studieteknik och få bättre resultat på proven.

Ett sätt att förbättra din studieteknik kan vara att du kartlägger hur du studerar idag. Detta kan du göra genom att skriva en studiedagbok. Här skriver du ned reflektioner kring din studiemiljö, studieresultat och hur många timmar du pluggat. Var, när och hur fungerar det bäst för dig att studera och koncentrera dig?

När du sitter på en lektion och ska ta in information är det bra att aktivera så många sinnen som möjligt. Att skriva ned vad läraren säger gör att du lättare kommer ihåg vad som sagts. När du läser en text är det också bra om du antecknar medan du läser. Du kan till exempel skriva ned frågor, kommentarer, sammanfattningar eller reflektioner kring det du läser.

Skriver du på ett separat papper är det viktigt att du även antecknar på vilken sida du hittat informationen ifall du behöver gå tillbaka till originaltexten.

Forskningen är oense om det går att träna upp arbetsminnet, men det skadar ju inte att hålla hjärnan igång med till exempel korsord eller sudoku. Eller så testar du någon av apparna Lumosity eller Peak Brain Trainer.

Förbättra dina studieresultat genom regelbundna vanor. Ät, sov och träna regelbundet. Undvik stress och utmattning, det påverkar din hjärnas förmåga att hantera information och minnas det du lärt dig.

  • Förbered dig i god tid inför varje prov.
  • Sammanfatta det viktigaste och repetera det tills du lärt dig. Avsätt minst en timme per vecka enbart för repetition.
  • Ta reda på vilket sorts prov det är, vad ska du kunna och om du behöver något speciellt material under provet.
  • Gör övningsuppgifter och/eller instuderingsfrågor.
  • Tänk på att det som din lärare talar om under lektionen, det är troligen det hen tycker är viktigast. Då är chansen stor att just det kommer med på provet.
  • Börja med att läsa igenom alla frågor så att du kan fördela tiden mellan lättare och svårare frågor. Börja med att besvara de lätta.
  • Läs hela frågan innan du börjar skriva på svaret. Vad är det du ska göra (beskriva, besvara, förklara, argumentera)? Svara bara på det som efterfrågas och försäkra dig om att du inte missat någon del.
  • Börja med att strukturera ditt svar genom att skriva ner nyckelord, därefter ett par sammanfattande meningar innan du utvecklar dina svar.
  • Gå igenom dina svar. Har du glömt något?

Är du nöjd med informationen på sidan?