Uppdaterad 19 januari 2023
Skriv ut

Boendestöd och sysselsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd som underlättar din vardag. Det kan handla om boende, sysselsättning och boendestöd - en social insats som innebär hjälp med planering och genomförande av vardagliga uppgifter.

Boendestöd

Boendestöd finns för dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Stödet erbjuds på dagtid.

En boendestödjare ger stöd i vardagen. Hen kan till exempel planera dagen tillsammans med dig och utföra praktiska hushållssysslor tillsammans med dig.

Du är med i planeringen av hur stödet från personalen ska utformas, det anpassas efter dina önskemål och behov. Boendestödet ska leda till att du kan leva ett självständigt liv och att sjukhus- och institutionsvård så långt det är möjligt kan undvikas.

Detta kan du få hjälp med

Stödet ges av boendestödjare som har kunskap om psykisk funktionsnedsättning.

Du kan få stöd och hjälp med:

 • Skapa schema och struktur.
 • Skriva inköpslista och handla.
 • Städa och tvätta.
 • Stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter.
 • Stöd att bryta isolering.
 • Personlig hygien.

Sysselsättning

Du kan få hjälp med sysselsättning på dagarna, som passar dig.

Ansökan om boendestöd och sysselsättning

För att få boendestöd eller sysselsättning så krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare som beviljar dig stödet.

Du ansöker via vår e-tjänst, se länk nedan.

En biståndshandläggare utreder ditt behov i samråd med dig och eventuellt en närstående. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Du kan kontakta kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter så får du hjälp. Handläggare nås säkrast klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Så går en utredning till

 • Du träffar ansvarig biståndshandläggare. Träffen kan ske på biståndsenheten, hemma hos dig eller på någon annan plats.
 • Biståndshandläggaren behöver intyg/utredning där din diagnos framkommer.
 • Handläggaren kommer att ställa frågor om vilka svårigheter du har i din vardag. Ni kommer att prata om din sociala situation, sysselsättning, familj och försörjning.
 • Träffen tar cirka en timme.
 • Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning.
 • Biståndsenheten gör en bedömning och fattar beslut som vi skickar till dig per post.
 • När du har fått ett beslut om boendestöd eller sysselsättning så blir du kontaktad via telefon, post eller e-post av den personal som kommer att erbjuda dig boendestöd eller sysselsättning.

Tystnadsplikt

Handläggarna har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått reda på om dig.

Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Är du nöjd med informationen på sidan?