Uppdaterad 06 maj 2024
Skriv ut

Rådgivning och annat personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd är ett expertstöd som ges av regionen, ofta inom habiliteringen men även andra enheter kan ge insatsen. De experter som ger råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens också kunskap om hur det kan vara att leva med olika funktionsnedsättningar. De kan också ge stöd och rådgivning till anhöriga eller andra närstående.

Sidinnehåll

Länkar till mer information

Är du nöjd med informationen på sidan?