Uppdaterad 04 mars 2024
Skriv ut

Demens

Typiska tecken på demens är att minnet och den intellektuella förmågan gradvis försämras. Att drabbas av demens förändrar livet både för dig som är sjuk och dina anhöriga. Här kan du läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda er under sjukdomens olika faser.

Demensutredning och vårdinsatser

Vänd dig till din husläkare på vårdcentralen om du har sviktande minne. Vid behov remitterar husläkaren dig till minnesmottagningen för vidare utredning. Via din vårdcentral kan du även få tillgång till en arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

Det viktigt att söka hjälp i god tid. En tidig diagnos ger möjlighet till rätt behandling, anpassade stödinsatser och därmed förbättrad livskvalitet.

Kungsängens vårdcentral

Gamla Landsvägen 2
196 41 Kungsängen

Capio vårdcentral Bro

Bro Centrum 41–43
197 31 Bro

Tandhälsa

Hos Folktandvården Kungsängen finns ett seniortandvårdsteam som är redo att hjälpa dig att bibehålla din munhälsa. Kliniken är certifierad demensvän och hjälper gärna till med information och tips till anhöriga.

Folktandvården Kungsängen

Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Stödinsatser för dig som har demens

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som har insjuknat i demens.

Beskedet att du lider av demens kan vara en stor psykisk belastning både för dig och dina anhöriga. Du kan känna oron och rädsla att sjukdomen snabbt utvecklas och att du förlorar kontrollen över dig själv. Du kanske behöver hjälp att bearbeta den nya situationen och också handledning i hur du kan leva ett bra liv trots sjukdomen?

Stödgruppen är en kombination av kompetensträning och självhjälpsgrupp som stärker livskvaliteten. Varje tillfälle innehåller aktiviteter, samtal, fika och en möjlighet att skapa sociala kontakter.

Du anmäler dig till stödgruppen genom att kontakta Förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter. De erbjuder även andra stödgrupper som också kan intressera dig.

Dagverksamheten Solrosen på Kvistaberg vänder sig till dig som har demens, är yngre än 65 år och bor i eget boende. Kvistaberg är en herrgårdslik byggnad från förra sekelskiftet, inramad av en vacker trädgård och med sjöutsikt. I den natursköna miljön bedriver dagverksamheten Solrosen sin verksamhet. Här är du omgiven av lugn och ro, gemenskap och hjärtlig atmosfär.

På dagverksamheten ges du möjlighet till social samvaro, struktur och innehåll i vardagen. Syftet är att fördröja flytt till särskilt boende och avlösa dina anhöriga.

Det är viktigt att du som närstående känner dig delaktig i verksamheten. Vi erbjuder därför utbildningar om demens och en samtalsgrupp för dig som är närstående till en person med demens.

En mindre avgift tillkommer för att delta i dagverksamheten. Avgiften täcker bland annat måltidskostnaderna.

Ansök om plats

Du ansöker om plats genom att kontakta biståndshandläggaren via kontaktcenter.

Läs mer om vilket stöd som vi kan erbjuda dig som är anhörig till någon med demens.

Det här kan du som har demens få hjälp med

  • Hemtjänst
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Trygghetskamera
  • Avlösning
  • Dagverksamhet
  • Korttidsplats/växelvård
  • Vård- och omsorgsboende
  • Färdtjänst/Riksfärdtjänst.

Alzheimerdagen i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun anordnas Alzheimerdagen varje år i september för att uppmärksamma situationen för personer med demens och deras anhöriga. Alzheimerdagen 2022 gick av stapeln den 28 september.

Demensvän

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och därigenom öka förståelsen för personer med demens och stötta de närstående.

Att bli demensvän är ett initiativ för att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar. För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation till det bättre.

Har du frågor eller vill anmäla dig till utbildningen som privatperson eller med din verksamhet kontaktar du kommunens kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?