Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Advokatjouren

Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du kan vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp. En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting.

Sidinnehåll

Tips på hur du går vidare

Du kan inte beställa tid. Du får, om du vill, vara anonym. Vid konsultationen får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare!

Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder personlig konsultation på angiven tid och plats. Advokaten ställer upp på sin fritid och får ingen ersättning.

Våren 2023

Kommunhuset i Kungsängen

Följande tisdagar under våren finns Advokatjouren på plats vid kontaktcenter i kommunhusets entré i Kungsängen klockan 14:00-16:00.

  • Tisdag 24 januari
  • Tisdag 21 februari
  • Tisdag 21 mars
  • Tisdag 18 april
  • Tisdag 16 maj
  • Tisdag 13 juni

Besöksadress: Furuhällsplan 1.

När du kommer till kommunhuset anmäler du ditt ärende och sitter sen ner utanför kontaktcenter och väntar på advokaten ropar upp dig. Efter kl. 16.30 sker in- och utpassage via kulturhusets entré.

Är du nöjd med informationen på sidan?