Uppdaterad 27 september 2022
Skriv ut

Heminstruktör för syn- och hörselskadade

Har du en syn- eller hörselskada? Då kan du få hjälp av en heminstruktör som hjälper dig med olika syn- och hörselhjälpmedel.

Det här kan du som är synskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

  • Förmedla kontakter och informera dig om den service som samhället erbjuder.
  • Hjälpa dig att hantera olika typer av hjälpmedel, som underlättar din vardag.
  • Anpassa din bostad, så att vardagssysslorna går lättare att utföra.

Det här kan du som är hörselskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

  • Besöka dig i hemmet, prata om de svårigheter du upplever och vilka möjligheter som finns för att underlätta din vardag.
  • Hjälpa dig att träna dig i att använda din hörapparat.
  • Installera enklare hjälpmedel i bostaden.
  • Hjälpa dig när hörapparaten inte fungerar.

Ansök om att få en heminstruktör 

Du ansöker om en heminstruktör genom att kontakta kontaktcenter.

Tystnadsplikt

Heminstruktören har tystnadsplikt och talar inte om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som den har fått reda på när den arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Är du nöjd med informationen på sidan?