Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Balkong/inglasning

Ska du bygga en balkong eller har planer på att glasa in din nuvarande? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

I de flesta fall krävs bygglov – både för att bygga en ny balkong och att glasa in en befintlig. Då säkerhetsfaktorn är viktig kan det behövas en kontrollansvarig för bygget och det kan också krävas brandskydd om balkongen ligger nära andra hus.

Om du ska glasa in en balkong i ett flerbostadshus brukar inglasning ske i samråd med bostadsrättsföreningen. Detta för att samma system brukar användas för samtliga balkonger i fastigheten, även om genomförandet kan ske stegvis.

När krävs bygglov?

Bygglov för balkong krävs för:

  • nybyggnad av balkong
  • inglasning av balkong
  • underhåll av befintliga balkonger

Är du nöjd med informationen på sidan?