Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Klöv och Lilla Ullevi 1:23

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2015. Byggnaden på tomten är inte planenlig. Uppdraget är att pröva om det i detaljplanen kan göras en permanent placering av byggnaden i det läge den har idag.

Planområdets läge på kartan markerat med blå ifylld cirkel

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?