Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Flytta utomlands

Funderar du på att bo och arbeta utomlands tillsammans med barn i skolåldern? I så fall är det viktigt att du ordnar skolgången för dem under tiden ni är borta från Sverige. Du behöver även göra en ny skolansökan innan det är dags att flytta hem igen.

Gå i skolan i ett annat land

Om du väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period och har skolpliktiga barn, så upphör deras rätt till kostnadsfri skolutbildning. När ni är utomlands kan dina barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå, men då mot en avgift. Svenska utlandsskolor är fristående utbildningsenheter som ligger utanför det svenska skolväsendet. Upplands-Bro kommun betalar inga avgifter för barn som går i skola utomlands.

Godkända skolalternativ utomlands

Ska dina barn gå i skola utomlands finns det flera alternativ. Bland annat en rad utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Eller så kan de få distansundervisning genom undervisningsenheter som har avtal med Skolverket. Jobbar du på en av EU:s institutioner kan det vara möjligt att få plats i en Europaskola under den tid som du är utlandsplacerad. Statligt anställd personal, till exempel diplomater, kan få hjälp av svenska staten med utländska skolors avgifter.

Inför utlandsflytten

Oavsett hur länge ditt barn kommer att vistas utomlands är det viktigt att du senast tre månader innan utlandsflytten talar med rektorn i barnets skola. Om ditt barn ska gå i skola utomlands kan rektorn vilja se ett intyg från den nya skolan.

Återvända hem till Sverige

När det är dags för dig och din familj att flytta tillbaka till Sverige och Upplands-Bro, är det viktigt att du i god tid ansöker om skolplacering. För självklart har barnen rätt till en utbildningsplats, men de kan inte garanteras plats i samma skola eller klass som tidigare. Ansökan om skolplats gör du i vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?