Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Familjerådgivning

Har du och din partner problem i er relation? Vill ni prata med en erfaren familjerådgivare och försöka hitta lösningar som fungerar i just er vardag? Då kan ni vända er till familjerådgivningen.

Det finns ingen innehållsförteckning

Vem deltar i familjerådgivningen?

Hit kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller tillsammans med andra familjemedlemmar, syskon eller bonusföräldrar. Familjerådgivarna arbetar utifrån era önskemål.

Vad lär vi oss i familjerådgivningen?

Ett vanligt tema är att få hjälp att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i förhållandet. Familjerådgivarens uppgift är att hitta resurser och styrkor i berättelser och att öka förståelsen och nyfikenheten för den andres värld.

Det första besöket är gratis, därefter är kostnaden 250 kronor per samtal.

Det råder sträng sekretess och inga journaler förs.

Välj familjerådgivning

I Upplands-Bro väljer ni själva vilken familjerådgivning som ni vill gå till. Ni kan fritt välja bland nedanstående företag som vi har avtal med. Information om företagen hittar ni på deras hemsida och tar själva kontakt med dem.

Deltagruppen AB
Familjemottagningen Danderyd
Familjerådgivningen - Mentea AB
Söderstöd

Hur fungerar lagen om valfrihet - LOV?

Upplands-Bro kommun har valt att ha ett valfrihetssystem för familjerådgivning.

I lagen om valfrihetssystem (LOV) står det vad som ska gälla när en myndighet ska erbjuda insatser i ett valfrihetssystem.

Kommunen har godkänt alla företag som du kan välja mellan. För att företaget ska bli godkänt måste vissa krav vara uppfyllda. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har också ansvar för att se till att företaget följer avtalet.

Är du nöjd med informationen på sidan?